Siirry sisältöön
Uutiset
Uutinen
Julkaistu 11.01.2022

Reilut mediasisällöt kansalaisyhteiskuntaa yhdistämässä

Sananvapauden tila on heikentynyt monissa maissa, mutta Suomi on tähän mennessä pärjännyt hyvin kansainvälisissä demokratiaa ja sananvapautta mittaavissa vertailuissa. Suomella on myös meneillään useita kansalaisten osallistumista tukevia ohjelmia ja hankkeita.

Uusin OECD:n kansalaisyhteiskunnan tilaa koskeva selvitys Civic Space Scan of Finland (2021) kuitenkin osoittaa, että kansalaisten luottamus eri instituutioihin vaihtelee, ja vain pieni osa ihmisistä uskoo voivansa vaikuttaa poliittisiin prosesseihin. Raportti suosittelee yhdenvertaista mielipiteiden huomioon ottamista sekä laajempaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa.

Vaientaminen heikentää luottamusta

Pandemian aika on ollut erityinen haaste politiikalle, demokratialle ja medialle. Yhteiskunnassa on pyritty kriisin hallintaan välttämällä ristiriitaisen tiedon välittämistä. Tämä on johtanut samalla sananvapauden rajoittamiseen ja tiedonvälityksen yksisuuntaistumiseen myös Suomessa. Tutkimusten mukaan kansalaisten kritiikin hiljentäminen ajaa ihmiset omiin leireihin, murentaa demokraattista keskustelukulttuuria ja heikentää luottamusta yhteiskuntaan. Osa kansalaisista vaikenee leimatuksi tulemisen pelossa.

Yhteiskunnassa on selvä tarve rakentavalle keskustelulle. Se ei kuitenkaan toteudu vaihtoehtoisia näkemyksiä hiljentämällä, syyllistämällä tai sensuroimalla.

Median puheenaiheiksi nostamat aiheet ja niiden käsittelytavat vaikuttavat merkittävästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Julkisuuteen on noussut esimerkkejä mediasisällöistä, joissa esimerkiksi rokotekriittiset kansalaiset on niputettu perusteettomasti yhteen erilaisten ääriliikkeiden kanssa.

Reilumpaa mediasisältöä

Moniäänisyyttä ja erilaisia näkemyksiä salliva mediajulkisuus tukee demokratiaa ja vahvistaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan. Tutkimushanke Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen selvittää kansalaisten ilmaisunvapauden mahdollisuuksia ja rajoja mediajulkisuudessa. Hanke perustuu ajatukseen, jonka mukaan kansalaisilla on oikeus saada äänensä kuuluviin, ja journalismin tehtävänä on tukea moniäänistä ja kunnioittavaa keskustelua yhteiskunnassa.

Hanke perustuu tapaustutkimukseen, kansalaisten haastatteluihin ja toimittajille suunnattuihin työpajoihin. Hanketta rahoittaa Media-alan tutkimussäätiö, ja sitä toteutetaan Tampereen yliopiston Viestintätieteiden yksikössä.

Maarit Mäkinen, Tampereen yliopisto