Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Määrärahaa saa käyttää kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Avustettavan hankkeen tulee olla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkityksellinen kokeilu- tai kehittämishanke.

Hankkeen tulosten on oltava todennettavissa ja arvioitavissa. Hanke voi tuottaa esimerkiksi uuden toimintamallin tai kasvatus- ja valistusmateriaalin tai se voi keskittyä edesauttamaan hyvien toimintatapojen ja materiaalien nykyistä laajempaa käyttöönottoa.

Avustusta voi saada juridinen henkilö eli rekisteröity yhdistys, järjestö tai muu yhteisö, yritys, kunta tms.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Asiasanat:
Kehittäminen ja kokeilu
Neuvonta ja valistus
Ympäristö ja kestävä kehitys