Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Vantaan kaupunki / Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset

Vapaa-ajan lautakunta myöntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia järjestöille, yhteisöille tai toimintaryhmille, joiden toiminta edistää vantaalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksia haetaan helmikuussa.

Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti hyvinvointierojen kaventamista Vantaalla. Avustusten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Avustuksien tavoitteena on:

• edistää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta,
• ehkäistä syrjäytymistä ja
• edistää kotoutumista.

Toiminnan pitää lisäksi perustua kestävän kehityksen sekä sukupuolten tasa-arvon ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisen periaateisiin.

Vapaa-ajan lautakunnan myöntämää avustusta eivät voi saada järjestöjen, yhteisöjen tai toimintaryhmien palvelut, jotka ovat Vantaan kaupungin ostopalvelusopimuksen piirissä.

Toiminta-avustus on tarkoitettu järjestön perustoimintaan, kuten kerho- ja järjestötoiminnan ylläpitämiseen, kun kohteena ovat vantaalaiset.

Jos järjestön kotipaikka on muualla kuin Vantaalla, pitää osoittaa avustuksen kohdistuminen vantaalaisiin.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Kaupungit (6 suurinta)
Asiasanat:
Kaupungit
Syrjäytymisen ehkäisy
Tasa-arvo
Terveys ja hyvinvointi
Vammaiset
Vanhukset
Vertaistuki