Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Ulkoministeriö / Tuki kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin

Viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä ja osallistaa kansalaisia kehitysyhteistyöhön. Tukimuodolla edistetään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa ja myötävaikutetaan globaalin kumppanuuden vahvistumiseen Suomessa kestävän kehityksen tavoitteen 17 mukaisesti. Tukimuoto keskittyy etenkin edistämään kestävän kehityksen alatavoitetta 4.7, joka pyrkii varmistamaan, että jokaisella on kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Tukimuodossa tavoitellaan sekä maantieteellistä kattavuutta Suomessa että kohderyhmien moninaisuutta.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Asiasanat:
Kansainvälisyys
Kehitysyhteistyö
Viestintä ja tiedottaminen
Ympäristö ja kestävä kehitys