Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Taiteen edistämiskeskus / Toiminta-avustukset taiteenaloille

Toiminta-avustus on tarkoitettu eri taiteenalojen oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille, yrityksille sekä kuntien ja säätiöiden ylläpitämille organisaatioille. Toiminta-avustusta haettaessa valitaan taiteenala, johon hanke pääosin kohdistuu.   

Toiminta-avustusta haetaan syksyisin ja se on tarkoitettu seuraavan vuoden toimintaan. Toiminta-avustuksia voidaan myöntää yksi- tai kolmivuotisina. Toiminta-avustusta myönnettäessä huomioidaan hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminta-avustuksen tarpeellisuus. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään kunakin vuonna erikseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarkoitukseen varatut määrärahat.  

Toiminta-avustus on aina osa toiminnan kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa toiminnan kaikkia kuluja. Toiminta-avustuksen hakuilmoituksesta käy ilmi, kuinka monta prosenttia avustus voi enintään kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Toiminta-avustushakemus voidaan siirtää käsiteltäväksi erityisavustushakemuksena.    

Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten täyttä määrää (100 %). 

Taiken toiminta-avustusta saava yhteisö ei voi saada Taiken taiteenalakohtaista erityisavustusta. 

Toiminta-avustusten päätökset ilmoitetaan hakijoille tammikuun loppuun mennessä.  

Avustuksilla

  • edistetään taiteilijoiden toimentuloa ja työllisyyttä
  • monipuolistetaan taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytyksiä
  • uudistetaan ja kehitetään toiminnan sisältöjä ja rakenteita
  • edistetään taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta valtakunnallisesti
  • edistetään yhteisöjen pitkäjänteistä kehittämistä.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat
Asiasanat:
Elokuva
Kulttuuri ja taide
Kuvataide
Taideteollisuus ja muotoilu
Valokuva