Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Taiteen edistämiskeskus / Erityisavustukset Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeisiin

Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät sekä lisäksi yleishyödylliset oikeuskelpoiset yhteisöt (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) silloin, kun suunniteltu hanke toteutetaan yhdessä kunnan kanssa.

Avustukset on tarkoitettu kulttuurihyvinvointitoimintaa vahvistaviin hankkeisiin vuosina 2022–2023 osana kansallista ikäohjelmaa.

Avustuksilla tuetaan

  • väestön ikääntymiseen varautumista laaja-alaisesti ja kestävästi.
  • kulttuurihyvinvoinnin osaamisen kehittämistä sekä hyväksi todettujen toimintamallien käyttöönottoa ja juurtumista.
  • pitkäjänteistä ikäihmisille suuntautuvan taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämistä mm. osana palvelunohjausta, lähetetoimintaa sekä etsivää ja löytävää kulttuurityötä.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat
Asiasanat:
Kulttuuri ja taide
Terveys ja hyvinvointi
Vanhukset