Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on:

  • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa, kehittää maiden kulttuurielämää ja lisätä keskinäistä ymmärrystä
  • lisätä tietämystä ja yhteyksiä maiden välillä
  • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Tanskassa ja tanskan kieltä kohtaan Suomessa
  • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä
  • käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen kehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita sekä mahdollisuuksia.

Rahasto asettaa etusijalle hankkeet:

  • jotka kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa
  • jotka toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Tanskassa, joilla rahaston apurahan avulla saadaan aikaan suuri hyötyarvo
  • jotka ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; jotka antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa ja uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Tanskasta ja suomalais-tanskalaisista suhteista
  • joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä
  • jotka lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Tanskassa ja päinvastoin.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Säätiöt ja rahastot
Asiasanat:
Historia
Kansainvälisyys
Kulttuuri ja taide
Pohjoismaat
Tanska
Tutkimus
Yhteistyöhankkeet