Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto / Yleinen apuraha

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto. Sen tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Rahasto jakaa yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä sekä käynnistää ja toteuttaa omia projekteja.

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, esim. kulttuuri-, kieli-, media-, tutkimus- ja koulutusalan projekteihin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen.

Rahaston tavoitteena on:
• edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
• lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa
• lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
• käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Yllä mainitun lisäksi rahasto asettaa etusijalle hankkeet, jotka

• kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa
• toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Ruotsissa, joissa tietämys maista/kontaktit maiden välillä ovat suhteellisen vähäisiä
• ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa, uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Ruotsista ja suomalais-ruotsalaisista suhteista
• joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä, ja joilla on vaikuttavuutta
• lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Ruotsissa ja toisinpäin.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Säätiöt ja rahastot
Asiasanat:
Historia
Innovaatiot
Kansainvälisyys
Kulttuuri ja taide
Pohjoismaat
Ruotsi
Tutkimus