Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

STM / Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) – projektiavustukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan.

STEA hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen jaettavista avustuksista.

STEAn päämääränä on, että Suomessa tehdään maailman parasta kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää kestävää hyvinvointia. STEAn toimintaa ohjaavat valtionavustuslaki, strategia ja vuosittaiset painotukset.

Avustetun toiminnan strategisina tavoitteina ovat:

  • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.

STEA-avustukset jaetaan neljään avustuskokonaisuuteen:

  1. Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
  2. Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen
  3. Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen
  4. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

STEA-avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. STEA arvioi avustuskelpoisuutta kunkin toimijan sääntöjen perusteella. STEA-avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille, valtion virastoille, kunnille tai seurakunnille. Avustusta ei myönnetä taloudellista etua tavoitteleville ammatinharjoittajille, yhtiöille ja osuuskunnille. Yleishyödylliset osuuskunnat ja osakeyhtiöt voivat kuitenkin olla avustuskelpoisia.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Asiasanat:
Digitaalisuus ja tietoyhteiskunta
Koulutus ja osaaminen
Kulttuuri ja taide
Liikunta ja urheilu
Rasismin vastaisuus
Syrjäytymisen ehkäisy
Tasa-arvo
Terveys ja hyvinvointi
Työhyvinvointi
Vammaiset
Vertaistuki
Väkivallan ehkäisy