Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Pohjois-Savon liitto / AKKE

Mitä tuetaan

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -rahoituksella tuetaan kehittämishankkeita, joilla edistetään Uuden kasvun suunnitelmaa ja maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttamista.

Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan elpymissuunnitelma. Se on maakunnan yhteinen tahdonilmaus niistä toimenpiteistä, joilla torjutaan koronaepidemian haitallisia vaikutuksia, edistetään nopeaa palautumista sekä luodaan uutta kasvua ja kilpailukykyä. AKKE-hankkeilla vahvistetaan maakunnan elinkeinoelämän, kuntien ja sidosryhmien uudistumista ja elinvoimaa. AKKE-rahoitus soveltuu hyvin pienimuotoisille kehittämishankkeille, esimerkiksi selvityksille sekä uusien toimintamallien pilotoinneille tai kokeiluille.

Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia ja nopeasti käynnistettäviä kehittämishankkeita. Lisäksi huomioidaan hakemusten laatu ja tulosten hyödynnettävyys.

Kuka voi hakea

Tuensaajina voivat olla mm. kehitysyhtiöt, kunnat, järjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Maakuntaliitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Verkko-osoite