Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Pohjois-Savon liitto / AKKE ja AIKO

AKKE-määrärahalla (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) vahvistetaan maakunnan elinkeinoelämän, kuntien ja sidosryhmien uudistumista ja elinvoimaa. AIKO-määrärahaa (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) kohdennetaan mm. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien haittojen lieventämiseen. Molemmilla rahoituksilla edistetään maakuntaohjelman toteuttamista.

Mitä tuetaan

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -rahoituksella tuetaan kehittämishankkeita, joilla edistetään Uuden kasvun suunnitelmaa ja maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttamista.

Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan elpymissuunnitelma. Se on maakunnan yhteinen tahdonilmaus niistä toimenpiteistä, joilla torjutaan koronaepidemian haitallisia vaikutuksia, edistetään nopeaa palautumista sekä luodaan uutta kasvua ja kilpailukykyä. AKKE-hankkeilla vahvistetaan maakunnan elinkeinoelämän, kuntien ja sidosryhmien uudistumista ja elinvoimaa. AKKE-rahoitus soveltuu hyvin pienimuotoisille kehittämishankkeille, esimerkiksi selvityksille sekä uusien toimintamallien pilotoinneille tai kokeiluille.

Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia ja nopeasti käynnistettäviä kehittämishankkeita. Lisäksi huomioidaan hakemusten laatu ja tulosten hyödynnettävyys.

AIKO-määrärahaa on haettavissa kehittämishankkeille ilman määräaikaa Pohjois-Savon liitosta. Määrärahaa kohdennetaan Ukrainan tilanteesta johtuvien pakotteiden ja vastapakotteiden haittojen torjuntaan. Rahoituksella voidaan tukea hankkeita, jotka a) vahvistavat elinkeinoelämänä uudistumista ja kilpailukykyä tai b) vahvistavat pakolaisuuteen liittyviä toimintaedellytyksiä.

AIKO-määrärahaa kohdennetaan myös kehittämishankkeille, jotka tukevat maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteuttamista. Määräraha soveltuu esimerkiksi pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu-, pilotointi- ja selvityshankkeisiin.

Kuka voi hakea

AKKE: Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, kuten kehitysyhtiöille, kunnille, järjestöille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Emme voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

AIKO: Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, kuten kehitysyhtiöille, kunnille, järjestöille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Emme voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Innovaatiot
Kehittäminen ja kokeilu
Tutkimus