Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Pohjois-Pohjanmaan liitto / AKKE

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen painopisteisiin: 1) Uudistuva ja hyvinvoiva 2) Ilmastoviisas 3) Kansainvälinen, vetovoimainen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa.  

Hankkeiden tulee tukea muita voimassa olevia alueellisia strategioita.  

Pohjois-Pohjanmaalla AKKE-ohjelmasta rahoitetaan selvityksiä, selkeästi uusia pilotointeja ja uusia kokeiluja, jotka ovat nopeasti toteutettavissa ja joihin ei ensisijaisesti voida käyttää muita rahoitusvälineitä. Hankkeita arvioidaan hakemusten uutuusarvon, tulosten hyödynnettävyyden sekä vaikuttavuuden perusteella.  

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Kansainvälisyys
Kehittäminen ja kokeilu
Ympäristö ja kestävä kehitys