Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Pohjanmaan liitto / AKKE

Hakijana voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat.

Pohjanmaan liitto voi vain ja ainoastaan tukea yleisiä kehityshankkeita.

Hankkeen arvioinnissa huomioidaan

  • yhteneväisyys Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 sekä Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian kanssa
  • hankkeen uutuusarvo, miten hyvin hankkeen toimenpiteet ovat konkretisoitu, hankesuunnitelman selkeys

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Kehittäminen ja kokeilu
Tutkimus