Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Päijät-Hämeen liitto / AKKE

Määrärahaa myönnetään Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon maakuntastrategiaa edistäen. Tukea voidaan myöntää kv-rahoitushakujen valmisteluun laajempia kehittämishankkeita varten. Ensivaiheessa etsitään selviytymissuunnitelman mukaisia hankkeita, jotka tukevat myös Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelman kärkiä. Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä (TEM)

  • hanke perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan
  • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai
  • tukee siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa.
  • hillitsee COVID-19 -epidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Kehittäminen ja kokeilu
Työllistäminen
Ympäristö ja kestävä kehitys