Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Oulun kaupunki / Nuorten NERO

Nuorten NERO on toimintaraha, joka on tarkoitettu oululaisten nuorten suunnittelemiin ja toteuttamiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai projekteihin, jotka ovat kaikille avoimia.

Nuorten NEROa voi hakea ympäri vuoden!

Jos sinulla ja kavereillasi on kasassa ryhmä, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 25-vuotiaita, teillä on mahdollisuus hakea NEROa. NEROa voi saada enimmillään jopa 1500 euroa!

Toiminnan tulee olla päihteetöntä, nuorille suunnattua ja nuorten toteuttamaa. Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö.

Millainen projekti voi saada NERO-toimintarahaa?

  • Rahaa myönnetään projektille, jossa nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.
  • Nuoret itse arvioivat toteutuneen toimintansa ja raportoivat siitä. Toimintarahan myöntäminen edellyttää raportointia projektista.
  • Projekti kohdentuu ydinryhmän lisäksi myös muihin nuoriin
  • Projektin teema on vapaa
  • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa
  • Rahan käyttö tulee aina selvittää projektin päätyttyä.
  • NERO-rahaa ei myönnetä pääsääntöisesti hallintokuluihin tai irtaimen hankintaan.
  • Rahaa voi käyttää esimerkiksi palveluiden ostoon, tavarahankintaan, matkakuluihin, markkinointiin yms.
  • Rahoitusta voidaan myöntää vain kerran samaan käyttötarkoitukseen tai saman järjestön/ryhmän toimintaan saman kalenterivuoden aikana.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Kaupungit (6 suurinta)
Asiasanat:
Aktiivinen kansalaisuus
Kaupungit
Lapset
Matkat
Nuoret
Tapahtumat ja tilaisuudet