Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Oulun kaupunki / Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää avustuksia alueellisen kuntalaistoiminnan järjestämiseen. Yhteisötoiminta myöntää kolmenlaisia avustuksia: alueellista toimintarahaa, toiminta-avustusta ja kohdeavustusta.

ALUEELLINEN TOIMINTARAHA
Toimintarahaa voivat hakea alueelliseen toimintaan järjestävät voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt, esimerkiksi vanhempaintoimikunnat ja erilaiset asukasryhmät. Toimintarahaa haetaan sille alueelle, missä yhdistys pääsääntöisesti toimii. Alueellista toimintarahaa myönnetään asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin alueellisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin.

TOIMINTA-AVUSTUS
Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan asukasyhteisöjen toiminta-avustusta voivat hakea Oulussa toimivat asukasyhteisöt (esim. asukasyhdistykset, kyläyhdistykset).

KOHDEAVUSTUS
Lähidemokratiatoimikunta varaa myönnetystä avustusmäärärahasta harkitsemansa osan kohdeavustuksiin. Kohdeavustus on tarkoitettu asukasyhteisöille (esim. asukas- ja kyläyhdistykset). Kohdeavustuksille ei ole hakuaikaa, vaan sitä voidaan hakea ympäri vuoden. Päätökset kohdeavustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Kohdeavustusta voidaan myöntää esim. luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen, esiintyjien palkkaamiseen, asukasyhteisön pitkäaikaisen toiminnan johdosta järjestettyyn asukasyhteisöjuhlaan, laitehankintoihin ja tiedottamiseen.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Kaupungit (6 suurinta)
Asiasanat:
Kaupungit
Tapahtumat ja tilaisuudet
Viestintä ja tiedottaminen