Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset

Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille

Verkko-osoite
Luokitukset:
Aluehallintovirasto
Asiasanat:
Liikunta ja urheilu
Tasa-arvo
Terveys ja hyvinvointi
Yhteistyöhankkeet