Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

OKM / Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2020. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan Liikkuva Suomi -ohjelmaa paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Avustusta voidaan myöntää:

• kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää esimerkiksi:

• suoraan kuntien varhaiskasvatusyksiköille (hakijana tulee olla kunta),
• suoraan kuntien ikäihmisten palveluyksiköille (hakijana tulee olla kunta),
• suoraan liikuntaseuroille ja muille paikallisille yhdistyksille; voivat olla mukana hakukelpoisten tahojen hankkeissa
• suoraan yksittäisille työpaikoille (hakijan tulee olla kunta)
• aluejärjestöille ja sairaanhoitopiireille,
• rekisteröimättömille yhteisöille,
• yksityisille henkilöille,
• kaupalliseen toimintaan

Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Asiasanat:
Liikunta ja urheilu
Tasa-arvo
Terveys ja hyvinvointi
Yhteistyöhankkeet