Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

OKM / Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman erityisavustukset

Avustus on tarkoitettu rajat ylittävää yhteistyöstä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan projektiyhteistyötä Venäjän kanssa.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Avustuksen tavoitteena on:

  • edistää kulttuurin toimialaan liittyvää ja sitä tukevaa kansalaisyhteiskuntatoimintaa ja sen aktiivisuutta ja demokratian toteutumista; kansalaisten osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin
  • edistää Suomen tunnetuksi tekemistä kohdemaassa, kansainvälistymistä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua
  • parantaa Suomen ja Venäjän välisen kulttuuriyhteistyön edellytyksiä
  • rohkaista toimijoita kehittämään suoraa kanssakäymistä kahdenvälisessä ja monenkeskisessä toimintaympäristössä ja yhteistyöverkostoja
  • lisätä Suomen ja Venäjän välistä kulttuurintuntemusta ja käytännön yhteistyötä
  • kasvattaa Venäjälle suuntautuvan kulttuurivaihdon ja/tai -viennin määrää ja laatua
  • vahvistaa suomalaisen taiteen ja kulttuurin kansainvälistä kilpailukykyä ja arvostusta Venäjä-yhteistyössä

Hakija voi toteuttaa tavoitteita muun muassa tapahtumatoiminnan ja yleisötyön, tiedotuksen, tilastoinnin, neuvonnan, koulutuksen ja julkaisutoiminnan keinoin.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Asiasanat:
Julkaisut ja materiaalit
Kansainvälisyys
Kulttuuri ja taide
Neuvonta ja valistus
Tapahtumat ja tilaisuudet
Venäjä
Viestintä ja tiedottaminen
Yhteistyöhankkeet