Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

OKM / Erityisavustus liikunnan kehittämishankkeisiin

Liikuntalain (390/2015) 14 §:n mukaan valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta voidaan myöntää avustuksia ja apurahoja liikuntatieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön, liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, liikuntatieteellisten yhteisöjen toimintaan, liikunnan tietohuoltoon, koulutukseen, kansainväliseen yhteistyöhön, huippu-urheilun edistämiseen, liikunnan ajankohtaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville liikunnan ja urheilun kehittämishankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustusmäärärahoja.

Avustukset on tarkoitettu järjestöille ja yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille tai työryhmille

Avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Avustuksia ei myönnetä hankkeille, jotka ovat järjestön normaalia toimintaa ja voidaan kattaa yleisavustuksella,

Avustusten hakuaika on ympäri vuoden.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Asiasanat:
Kansainvälisyys
Kehittäminen ja kokeilu
Liikunta ja urheilu
Tutkimus
Yhteistyöhankkeet