Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

OKM / Erityisavustukset kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin

Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alojen kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.

Avustus on tarkoitettu Suomen maailmaperintökohteiden, museoiden ja muiden merkittävien kulttuurikohteiden, taide- ja kulttuurifestivaalien sekä muun taiteellisen ja kulttuurisen toiminnan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi palveluiden kehittämiseen, uudistamiseen ja markkinointiin, kävijähallintaan ja muuhun kestävää matkailua tukevaan toimintaan.

Lisäksi avustuksella tuetaan teemallisten (mm. historia, perinteet, nykykulttuuri, arkkitehtuuri, muotoilu) kulttuurireittien rakentamista, erityisesti tähän liittyvää yhteistyötä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan kanssa.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille eikä työryhmille.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Asiasanat:
Arkkitehtuuri
Historia
Kansanperinne
Kehittäminen ja kokeilu
Kulttuuri ja taide
Kulttuuriympäristö
Matkailu
Taideteollisuus ja muotoilu
Tapahtumat ja tilaisuudet