Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Nordplus Aikuiskoulutus

Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden sekä aikuiskoulutuksen parissa toimivan henkilöstön että opiskelijoiden liikkuvuuteen, verkostoitumiseen ja projekteihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä itsehallintoalueilla.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki aikuisen oppimisen parissa toimivat organisaatiot. Osallistuvat organisaatiot voivat olla oppilaitoksia, järjestöjä, yhdistyksiä, tutkimuslaitoksia, yrityksiä tai kulttuurialan toimijoita, joilla on tietoa ja kokemusta aikuiskoulutuksen alalla.

Ohjelmamaat ovat Pohjoismaat (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti), Baltian maat (Viro, Latvia ja Liettua) sekä itsenäisinä alueina Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Ohjelman tarkoituksena on lujittaa alan toimijoiden yhteistyötä ja luoda uusia verkostoja sekä edistää aikuisopetuksen laadun ja innovaatioiden kehittämistä Pohjoismaisten ja Baltian alueen toimijoiden välillä.

Liikkuvuushankkeet

Liikkuvuushankkeita ovat:

  • valmistelevat vierailut (hankkeiden suunnitteluun tarkoitettu tuki)
  • aikuisen oppimisen parissa työskentelevän henkilöstön täydennyskoulutus-, opinto- tai opetusvierailut
  • aikuisopiskelijoiden liikkuvuusjaksot.

Liikkuvuustukea voit hakea kahden tai useamman osallistujamaan tai itsehallintoalueen välisiin vierailuihin.

Yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeissa mukana on oltava vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri osallistujamaasta. Hakijana on aina oppilaitos tai muu organisaatio.

Yhteistyöhankkeita ovat:

Temaattistet verkostohankkeet
Temaattisten verkostohankkeiden tavoite on tiedon ja osaamisen vaihto ja yhteistyö valitun teeman ympärillä.

Kartoitushankkeet
Kartoitushankkeiden tavoitteena on kartoitustyö ja tutkimus, jonka avulla identifioidaan aikuisen oppimiseen liittyvien toimintoihin, toimintapolitiikkaan ja/tai lainsäädäntöön liittyviä kehittämistarpeita.

Kehittämishankkeet
Kehittämishankkeiden tavoite on aikuisen oppimiseen liittyvien uusien toimintatapojen tai opetusmetodien tai esim. uudenlaisen opetusmateriaalin kehittäminen.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Opetushallitus
Säätiöt ja rahastot
Asiasanat:
Ahvenanmaa
Aikuiskoulutus
Baltia
Färsaaret
Grönlanti
Islanti
Kansainvälisyys
Kehittäminen ja kokeilu
Koulutus ja osaaminen
Latvia
Liettua
Norja
Pohjoismaat
Ruotsi
Tanska
Viro
Yhteistyöhankkeet