Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Lapin Liitto / Pohjoiskalotin neuvosto

Pohjoiskalotin neuvosto tukee toiminnallaan niin taloudellista, sosiaalista kuin ympäristön kanssa sopusoinnussa olevaa kehitystä Pohjoiskalotilla. Yhteistyöllä rakennetaan vahvaa eurooppalaista yh­teistyöaluetta sekä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin.

Pohjoiskalotin neuvosto voi rahoittaa yhteistyöhankkeita, joissa on mukana toimijoita kaikilta jäsenalueilta. Hankkeiden tulee toteuttaa neuvoston vuosittain päättämiä toiminnan painopistealueita.

Pohjoiskalotin neuvoston tuki yksittäiselle hankkeelle voi olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista. Myönnetyt summat ovat yleensä suuruudeltaan 1 000-10 000 euroa.

Hankehakemusten arvioinnissa neuvosto kiinnittää erityisesti huomiota seuraaviin asioihin:

  • kumppanuus; toimijoita pitäisi olla kaikista jäsenmaista,
  • pohjoismainen lisäarvo, jota hankkeesta odotetaan syntyvän,
  • uutuusarvo; samankaltaista hanketta ei ole aikaisemmin toteutettu,
  • neuvoston toimintasuunnitelman mukaisuus
  • tasa-arvo; hankkeiden pitää pyrkiä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen, edistää ihmisten yhdenmukaista kohtelua sekä varmistaa samanlaiset osallistumismahdollisuudet kaikille kansalaisille,
  • neuvosto voi rahoittaa yhtä toimintaa korkeintaan kaksi kertaa peräkkäin. Sen jälkeen toimijoiden pitää varmistaa rahoitus muista lähteistä.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Kielivähemmistöt
Norja
Pohjoismaat
Ruotsi
Tasa-arvo
Yhteistyöhankkeet
Ympäristö ja kestävä kehitys