Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Lapin liitto / AKKE

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahoja (AKKE) on myönnettävissä kahteen eri käyttötarkoitukseen. 1. vuosien 2021-2023 aikana rahoitusta myönnetään Lapin liiton päätösten mukaisesti Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvän korona-selviytymissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Toiseksi on haettavissa Lappi-sopimuksen toteuttamiseen omaehtoiseen kehittämiseen määrärahaa.

Rahoitusta haetaan Lapin liiton ohjeiden mukaisesti. AKKE-rahoituksella tuetaan maakunnan kehittämistä, erityisesti niitä toimia, joihin EU-rahoitusta ei sovellu käytettäväksi. Rahoituksella tuetaan Lappi-sopimuksen toteuttamista pienillä selvitys ja kokeiluhankkeilla tai käynnistyshankkeilla.

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi kunnat, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut julkisyhteisöt ja yhdistykset.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Innovaatiot
Kehittäminen ja kokeilu