Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Kymenlaakson liitto / Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet.

Ohjelman rahoituksella tuetaan esimerkiksi TKI-toimintaa ja vauhditetaan vihreää siirtymää. Ohjelman läpileikkaavia painopisteitä ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus.

Kaikkien JTF-rahastosta tuettavien hankkeiden on toteutettava Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) siirtymäsuunnitelmaa.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Digitaalisuus ja tietoyhteiskunta
Ilmastonmuutos
Kansainvälisyys
Tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä kehitys