Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Kymenlaakson liitto / Interreg Central Baltic 2021–2027-ohjelma

Central Baltic on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuu rannikkoalueita neljästä Itämeren maasta, Suomesta (ml. Ahvenanmaa), Virosta, Latviasta ja Ruotsista. Suomessa ohjelma-alue kattaa Kymenlaakson lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat. Ohjelmassa tarkoituksena on toteuttaa korkealaatuisia hankkeita, joilla pyritään ratkaisemaan yhteisiä, ohjelman tavoitteiden mukaisia haasteita yli rajojen.

Ohjelmassa on 7 painopistettä, joiden tavoitteita hankkeiden tulee toteuttaa.

 1. PK-yritysten viennin lisääminen
 2. Enemmän uusia kasvuyrityksiä
 3. Yhteiset kiertotalousratkaisut
 4. Rannikko- ja merialueiden parantaiminen
 5. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
 6. Parantuneet työllisyysmahdollisuudet työmarkkinoilla
 7. Parannetut julkiset palvelut ja ratkaisut kansalaisille

Hankkeiden toteuttamiselle keskeiset periaatteet:

 • Temaattinen painopiste yhdessä seitsemästä tavoitteesta
 • Rajat ylittävä yhteistyö selkeänä lisäarvona yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi
 • Hankekumppanit vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta
 • Hankkeen tulokset, jotka vaikuttavat ohjelman tulos- ja tuotosindikaattoreihin
 • Hankkeen tulokset ovat kestäviä ja jäävät elävämään hankkeen päätyttyä
 • Hankekumppanit voivat olla julkisia organisaatioita, kansalaisjärjestöjä ja yksityisiä kumppaneita

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Baltia
Kansainvälisyys
Latvia
Ruotsi
Viro