Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Kymenlaakson liitto / AKKE

Akke-rahoituksella toteutetaan Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteita.

Kansallista Akke-rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman toteutukseen, käynnissä olevien investointien tukemiseen ja TKI-toiminnan vauhdittamiseen, pito- ja vetovoiman lisäämiseen sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja varautumiseen.

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin.

Hankkeen tulee kohdistua Kymenlaakson kehittämiseen ja olla maakuntaohjelman mukainen.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Kehittäminen ja kokeilu
Työllistäminen
Yhteistyöhankkeet
Ympäristö ja kestävä kehitys