Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Kunta- ja Järjestö-Helmi

Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Helmi-ohjelmassa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita.

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita. Tällöin avustus myönnetään päähakijalle, joka vastaa hankkeesta kaikkien hakijoiden puolesta. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien on kuitenkin täytettävä aiemmin luetellut vaatimukset.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Asiasanat:
Ympäristö ja kestävä kehitys