Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Kainuun liitto / AKKE

Kainuun liitosta on haettavissa Kainuun maakuntaohjelmaa toteuttaville kehittämishankkeille alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) määrärahaa, jolla vahvistetaan Kainuun resilienssiä, toteutetaan ennakoidun rakennemuutoksen toimia sekä uudistetaan elinkeinoja proaktiivisesti.

Valtioneuvosto on myöntänyt Kainuun liitolle 269 000 euroa AIKO- sekä 533 000 euroa AKKE-määrärahaa, joista rahoitusta on koko ajan haettavissa (jatkuva haku). Kainuun liitolle tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä sekä arvioidaan, pisteytetään ja tarvittaessa priorisoidaan. Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 80 prosenttia ja hakijalta edellytetään 20 prosentin omarahoitusta. Yksittäisen hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla enintään 150 000 euroa ja toteutusaika enintään 3 vuotta.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Kainuun liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen toiminnan kehittämistä eivätkä rahoituksen hakijoina voi olla yritykset.

  • Rahoitettavien toimien tulee olla Kainuun maakuntaohjelman mukaisia
  • Rahoitus voi kohdentua nopeasti tuloksia luoviin sekä pitkällä ajalla vaikutuksia ja toimintaedellytyksiä luoviin toimenpiteisiin
  • Hankevalinnassa painotetaan koko maakuntaa koskevia ja yksittäistä kuntaa suurempia hankkeita. Maakunnallinen yhteistyö arvioidaan hankevalinnoissa omana kriteerinään. Maakunnallisuus ei kuitenkaan ole välttämätöntä
  • Hankkeissa voidaan käyttää flat rate 40 %-, kertakorvaus- tai tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvaa kustannusmallia. Palkkakustannusten osalta käytössä on tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset- tai vakiosivukuluprosenttimalli.

AKKE ja AIKO tukia haetaan Kainuun liiton AKKE/AIKO hakulomakkeella.

Ennen rahoitushakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä Kainuun liittoon.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Innovaatiot
Kehittäminen ja kokeilu
Työllistäminen