Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Kainuun liitto / AKKE

Kainuun liitosta on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa kehittämishankkeille, joilla toteutetaan Kainuun alueellisen selviytymissuunnitelman ja maakuntaohjelman tavoitteita.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset.

AKKE-määrärahalla rahoitettavien hankkeiden valinnassa noudatetaan seuraavia kriteereitä. Hankkeen tulee:

  • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä
  • edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista
  • olla Kainuun maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman (TOPSU 2021-2022) mukaisia.

Lisäksi maakunnallinen yhteistyö arvioidaan hankevalinnoissa omana kriteerinään: hankevalinnassa painotetaan koko maakuntaa koskevia ja yksittäistä kuntaa suurempia hankkeita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee tavoitella tuloksia ja vaikutuksia noudattamalla seuraavia lähestymistapoja:

  • rahoitus voi kohdentua koronatilanteesta aiheutuvien aluevaikutusten hillintään ja tilanteesta toipumiseen tai vahvistaa Kainuun alueen toimijoiden (esim. yritysten, yhdistysten, asukkaiden tai kuntien) muutosjoustavuutta ja valmiutta selvitä mahdollisista uusista kriiseistä
  • rahoitus voi kohdentua nopeasti tuloksia luoviin sekä pitkällä ajalla vaikutuksia ja toimintaedellytyksiä luoviin toimenpiteisiin.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Innovaatiot
Kehittäminen ja kokeilu
Työllistäminen