Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Kainuun liitto / Kansallinen rahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kainuun liitolle maakunnan kehittämisrahaa, jota käytetään alueen elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä tukeviin hankkeisiin.

Kainuun tulevaisuusrahaston tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita.

Kainuun tulevaisuusrahastosta rahoitusta voidaan myöntää maakunnallisesti merkittävien, alueen elinkeinotoimintaa tai kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä, kokeiluja ja muiden maakuntaohjelman kehittämistavoitteita edistävien hankkeiden toteutukseen tai alueellisesti merkittäviin selvityksiin. Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden vaikutusten on ulotuttava yhtä kuntaa laajemmalle alueelle ja niiden on edistettävä maakunnallisten tavoitteiden saavuttamista. Kainuun tulevaisuusrahastosta voidaan myöntää osarahoitusta EU-komissiosta myönnettävien EU-osarahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja valmistelukustannuksiin.

Kaikkien hankkeiden tulee tukea Kainuun maakuntaohjelman tavoitteita sekä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa (TOPSU).

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Innovaatiot
Kehittäminen ja kokeilu
Työllistäminen