Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jane ja Aatos Erkon säätiön ensisijainen päämäärä on edistää korkeatasoista tutkimusta etenkin lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla sekä korkeatasoista taidetta ja kulttuuria. Säätiö tukee harkitusti myös muita hankkeita, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan hyväksi. Toimintaa voidaan harjoittaa myös Suomen ulkopuolella, mutta sillä on oltava selkeä ja vahva yhteys Suomeen.

Tieteellisen tutkimuksen osalta säätiön toiminnan painopiste on postgraduate-tutkimuksen ja -opiskelun tukemisessa. Säätiö ei tue yksittäisiä väitöskirjoja, mutta väitöskirjatyötä voi sisältyä hankekokonaisuuksiin.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Säätiöt ja rahastot
Asiasanat:
Kansainvälisyys
Kulttuuri ja taide
Terveys ja hyvinvointi
Tutkimus