Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Islannin välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset.

Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on:

  • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
  • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Islannissa ja islannin kieltä kohtaan Suomessa
  • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä
  • käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen kehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita sekä mahdollisuuksia.

Rahasto asettaa etusijalle hankkeet:

  • jotka kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa
  • jotka toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Islannissa, joissa tietämys maista tai kontaktit maiden välillä ovat suhteellisen vähäisiä
  • jotka ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; jotka antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa ja uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Islannista ja suomalais-islantilaisista suhteista
  • joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä
  • jotka lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Islannissa ja päinvastoin.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Säätiöt ja rahastot
Asiasanat:
Historia
Islanti
Kansainvälisyys
Kulttuuri ja taide
Tutkimus
Yhteistyöhankkeet