Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Helsingin kaupunki / Kehittämisavustukset

Kenelle: Helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, jotka eivät ole esittävän taiteen tai musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä.

Mihin tarkoitukseen: kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat vähintään yhteen seuraavista

  • vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen (esimerkiksi silloin, kun vastaava toiminta puuttuu kaupungista)
  • hankkeisiin, jotka hyödyttävät taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin
  • hankkeisiin, jotka tukevat kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Avustettavaa toimintaa ovat esim. yhteistyöverkostot, kokeilut ja uudet työskentelytavat (esim. uudenlaiset toimintamallit, konseptit, uudenlaiset tilaratkaisut), hankkeet, joilla tavoitellaan kulttuurista ja taiteellista uudistumista ja kehittämistä. Avustusta voivat saada myös osaamisen kehittämisen hankkeet. 

Avustusta haetaan pääsääntöisesti hakuaikojen mukaisesti seuraavalle vuodelle. Avustus voidaan myöntää 1–3-vuotisena. Monivuotiset avustukset vahvistetaan hakemuksesta vuosittain.​

Kehittämisavustuksia voidaan myöntää myös erikseen päätettävien erillishakujen mukaisesti. Tällaisia hakuja ovat mm. Helsingin mallin erillishaku.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Kaupungit (6 suurinta)
Asiasanat:
Kaupungit
Kehittäminen ja kokeilu
Koulutus ja osaaminen
Kulttuuri ja taide
Yhteistyöhankkeet