Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret tukevat heikompia ja ratkovat yhteiskunnallisia haasteita niin paikallisesti kuin Euroopan laajuisestikin.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvat 18–35-vuotiaat nuoret ovat iloksi ja hyödyksi paikalliselle yhteisölle. Nuorten tekemä solidaarisuustyö

  • vastaa johonkin yhteiskunnalliseen tarpeeseen
  • luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia
  • vaikuttaa myönteisesti erilaisten yhteisöjen hyvinvointiin.

Solidaarisuusjoukoissa korostetaan erityisesti muita heikommassa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia osallistua ja saada uusia kokemuksia. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumiseen ei ole erityisiä pääsyvaatimuksia. Lisäksi erityistarpeista syntyvät kustannukset voidaan korvata ohjelman tuella.

Millaista toimintaa Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta rahoitetaan?

Vapaaehtoispalvelu

Vapaaehtoispalvelussa 18–30-vuotias nuori on vapaaehtoisena jossain voittoa tavoittelemattomassa, paikallista yhteisöä hyödyttävässä toiminnassa. Vapaaehtoispalvelu antaa nuorelle mahdollisuuden olla hyödyksi muille ja oppia uusia taitoja. Organisaatio saa nuoresta lisäkäsiparin ja kansainvälistä väriä toimintaansa. Vapaaehtoistpalvelua voi tehdä ulkomailla tai kotimaassa.

Solidaarisuushankkeet

Solidaarisuushankkeet ovat 18–30-vuotiaiden nuorten ideoimaa ja toteuttamaa paikallista toimintaa, jolla tavoitellaan positiivista muutosta. Solidaarisuushankkeet rohkaisevat aktiiviseen kansalaisuuteen ja antavat nuorille mahdollisuuden tehdä jotain konkreettista havaitsemiensa yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiseksi.

Vapaaehtoisapu

Humanitäärisen avun vapaaehtoisjoukoissa organisaatiot voivat tarjota 18–35-vuotiaille mahdollisuuden osallistua kolmansissa maissa toteutettaviin pitkäaikaisiin humanitäärisen avun hankkeisiin. Tarveperusteisissa hankkeissa vapaaehtoiset voivat toimia avustus-, hätäapu- ja suojelutoimissa kriisien aikana, niiden jälkitilanteissa tai helpottaa parantamaan katastrofivalmiutta ja vähentämään katastrofiriskiä.

Vapaaehtoisapua koordinoi komission toimeenpanovirasto EACEA, ja toiminto käynnistyy vuonna 2022. Vapaaehtoisapuun liittyvä laatumerkkihaku käynnistyy syksyllä 2021.

Miten organisaatio pääsee mukaan solidaarisuusjoukkoihin?

Euroopan solidaarisuusjoukoista rahoitettaviin hankkeisiin voivat hakea avustusta sekä julkiset että yksityiset organisaatiot, joiden toiminta sopii ohjelman tavoitteisiin ja arvoihin. Tukea voidaan kohdistaa vain toimintoihin, jotka ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia.

Poikkeuksen muodostaa solidaarisuushanke. Siinä hakijana voi olla yksilö, joka edustaa vähintään viidestä nuoresta muodostuvaa ryhmää.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Euroopan unioni
Opetushallitus
Asiasanat:
Aktiivinen kansalaisuus
Kansainvälisyys
Nuoret
Tasa-arvo