Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Espoon kaupunki / Kohdeavustukset

Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja.


Kohdeavustuksilla täydennetään kaupungin tuottamia sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Kohdeavustuksilla tuetaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja kaupunki toimii myös yhteistyökumppanina kohdeavustusta saavien järjestöjen kanssa.

Kohdeavustuksilla tuetaan erityisesti yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa, joka kohdistuu:

  • lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen
  • vanhemmuuden tukemiseen
  • maahanmuuttajien kotoutumiseen
  • ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen
  • haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen
  • vähäosaisten auttamistyöhön
  • asunnottomuuden ehkäisyyn
  • työllistymisen edistämiseen
  • vammaisten henkilöiden tuen tarpeeseen
  • mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tuen tarpeeseen.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Kaupungit (6 suurinta)
Asiasanat:
Aktiivinen kansalaisuus
Kaupungit
Nuoret
Päihdetyö
Tapahtumat ja tilaisuudet