Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Erasmus+ Sport

Erasmus+ (2014–2020) on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jonka urheilutoiminnot kannustavat urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön. Erasmus+ Sport rahoittaa hankkeita eurooppalaisen liikunta- ja urheilupolitiikan vahvistamiseksi ruohonjuuritasolla. Hankkeen avulla voitte edistää vapaaehtoistoiminnan kehittämistä, terveysliikunnan lisäämistä, osallisuutta sekä hyvien kokemusten ja menetelmien jakamista.

Erasmus+ Sport rahoittaa hankkeita eurooppalaisen liikunta- ja urheilun politiikan vahvistamiseksi ruohonjuuritasolla. Hankkeen avulla voi edistää vapaaehtoistoiminnan kehittämistä, terveysliikunnan lisäämistä, osallisuutta sekä hyvien kokemusten ja menetelmien jakamista. Hankkeissa voi puuttua myös urheiluelämän kielteisiin ilmiöihin, kuten ottelumanipulaatioon, dopingiin, väkivaltaan ja syrjintään. Lisäksi hankkeissa voi edistää urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisurien tukemista.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuminen kasvattaa ruohonjuuritason organisaatioiden valmiuksia toimia kansainvälisesti. Yhteistyö luo myös mahdollisuuksia nähdä oman organisaation toimintaa uudessa valossa ja kehittää sitä.

Erasmus+ -ohjelmasta voi saada rahoitusta hankkeelle, jolla edistetään eurooppalaisen liikunta- ja urheilupolitiikan tavoitteita eurooppalaisessa yhteistyössä.

Hankkeissa voi vaihtaa hyviä käytäntöjä ja luoda uusia toimintamalleja seuraavia tavoitteita edistäen:

• liikunnan ja urheilun vapaaehtoistoimintaa sekä sosiaalista osallisuutta, tasa-arvoa ja terveyttä edistävän liikunnan lisäämistä
• urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuria
• torjua dopingia kuntourheilussa, ottelutulosten manipulaatiota, väkivaltaa sekä suvaitsemattomuutta ja syrjintää

Erasmus+ Sport -hankemuotoja on kaksi:

• Yhteistyökumppanuudet
• Eurooppalaiset urheilutapahtumat

Erasmus+ Sport hankkeisiin voivat osallistua erilaiset urheilu- ja liikuntasektorilla toimivat organisaatiot, kuten

• julkisyhteisöt, esimerkiksi kaupunkien ja kuntien liikuntatoimet
• pelaajayhdistykset
• valmennusorganisaatiot
• lajiliitot, liikunnan kattojärjestöt
• urheiluseurat

Osallistujataho voi olla myös muullakin alalla ohjelman tavotteiden mukaisesti toimiva organisaatio, kuten esimerkiksi

• oppilaitos
• tutkimuslaitos
• terveysliikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi työskentelevä järjestö
• yleishyödyllinen organisaatio.

Ohjelmassa ovat mukana EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Serbia, Turkki ja Makedonia.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Euroopan unioni
Opetushallitus
Asiasanat:
Kansainvälisyys
Liikunta ja urheilu
Tasa-arvo
Terveys ja hyvinvointi
Yhteistyöhankkeet