Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Erasmus+ tukee aikuisen oppimisen parissa toimivien organisaatioiden kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä. Ohjelma mahdollistaa verkostoitumisen ja aikuiskoulutuksen osaamisen kehittämisen Euroopassa.

Tukea voi saada:

 • Lyhytkestoisiin liikkuvuushankkeisiin: Liikkuvuushankkeet kehittävät aikuisen oppimisen parissa toimivan henkilöstön ammattitaitoa ja antavat aikuisille oppijoille mahdollisuuden kansainvälistyä autenttisessa ympäristössä. 
 • Yhteistyöhankkeisiin: Yhteistyöhankkeissa organisaatiosi voi kehittää aikuiskoulutusta eurooppalaisten kumppanien kanssa. 

Erasmus+ -ohjelman tavoitteena aikuiskoulutuksen sektorilla on muun muassa:

 • parantaa aikuiskoulutuksen laatua ja henkilöstön osaamista
 • tukea aikuisen oppimisen parissa toimivien organisaatioiden kansainvälistymistä
 • edistää vieraiden kielten opetusta ja oppimista
 • auttaa ymmärtämään Euroopan kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta
 • lisätä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä koulutuksessa
 • tukea opitun tunnustamista ja tunnistamista yli maiden rajojen ja kehittää tähän liittyviä työkaluja
 • kasvattaa aikuisten osaamista ja kehittää aikuisen perustaitoja, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä tietoteknisiä taitoja
 • kannustaa aikuiskoulutukseen
 • kehittää ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä tarjota yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia.

Rahoitusta voivat hakea aikuisten oppimisen parissa toimivat organisaatiot:

 • aikuisoppilaitokset kuten kansalaisopistot, kansanopistot ja aikuislukiot
 • korkeakoulujen aikuiskoulutusta tarjoavat yksiköt kuten täydennyskoulutuskeskukset, kielikeskukset, kesäyliopistot ja avoimet yliopistot
 • aikuiskoulutusta tarjoavat yritykset kuten kielikoulut
 • voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, järjestöt, säätiöt  
 • kulttuurialan organisaatiot, kirjastot, museot
 • paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset
 • aikuisten ohjausta ja neuvontaa tarjoavat tahot

Verkko-osoite
Luokitukset:
Euroopan unioni
Opetushallitus
Asiasanat:
Aikuiskoulutus
Digitaalisuus ja tietoyhteiskunta
Kansainvälisyys
Koulutus ja osaaminen
Monikulttuurisuus
Yhteistyöhankkeet