Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma vuosille 2014-2020. Erasmus+ tukee aikuisen oppimisen parissa toimivien organisaatioiden kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä. Ohjelma mahdollistaa verkostoitumisen ja aikuiskoulutuksen osaamisen kehittämisen Euroopassa.

Ohjelmasta tuettavia toimintoja ovat:

• Liikkuvuushankkeet, jotka kehittävät aikuisen oppimisen parissa toimivan henkilöstön ammattitaitoa tai mahdollistavat kursseille, job shadowing-toimintaan tai opetusjaksolle osallistumisen ulkomailla
• Strategiset kumppanuushankkeet, joissa organisaatio voi kehittää aikuiskoulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä

Erasmus+ -ohjelman tavoitteena aikuiskoulutuksen sektorilla on muun muassa:

• parantaa aikuiskoulutuksen laatua ja henkilöstön osaamista
• tukea aikuisen oppimisen parissa toimivien organisaatioiden kansainvälistymistä
• edistää vieraiden kielten opetusta ja oppimista
• auttaa ymmärtämään Euroopan kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta
• lisätä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä koulutuksessa
• tukea opitun tunnustamista ja tunnistamista yli maiden rajojen ja kehittää tähän liittyviä työkaluja
• kasvattaa aikuisten osaamista ja kehittää aikuisen perustaitoja, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä tietoteknisiä taitoja
• kannustaa aikuiskoulutukseen
• kehittää ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä tarjota yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia

Rahoitusta voivat hakea aikuisten oppimisen parissa toimivat organisaatiot:

• aikuisoppilaitokset kuten kansalaisopistot, kansanopistot ja aikuislukiot
• korkeakoulujen aikuiskoulutusta tarjoavat yksiköt kuten täydennyskoulutuskeskukset, kielikeskukset ja avoimet yliopistot
• aikuiskoulutusta tarjoavat yritykset kuten kielikoulut
• voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, järjestöt, säätiöt,
• kulttuurialan organisaatiot, kirjastot, museot
• paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset
• aikuisten ohjausta ja neuvontaa tarjoavat tahot

Verkko-osoite
Luokitukset:
Euroopan unioni
Opetushallitus
Asiasanat:
Aikuiskoulutus
Kansainvälisyys
Koulutus ja osaaminen
Monikulttuurisuus
Tietoyhteiskunta
Yhteistyöhankkeet