Siirry sisältöön
Uutiset
Uutinen
Julkaistu 15.12.2021

MoniDigi-kartoituksen tulokset julkistettu

“Monikulttuurisilla järjestöillä on keskeinen rooli digiosallisuuden ja digikotouttamisen edistämisessä”, tiivisti DigiUp-hankkeen projektipäällikkö Artem Kuosti MoniDigi-kartoituksen julkistustilaisuudessa 14.12.2021.

MoniDigi-kartoituksessa tutkittiin, mikä on monikulttuuristen järjestöjen oman digiosaamisen sekä niiden asiakkailleen tarjoaman digituen taso. Lisäksi selvitettiin järjestöjen digiosaamiseen liittyviä tarpeita ja kehitysalueita.

Digitalisaation hyödyt ja haasteet

Digitalisaation koettiin vahvistavan muun muassa järjestöjen sisäistä ja ulkoista viestintää, koulutuksia, tapahtumia ja vaikuttamistyötä. Puolet vastanneista kuitenkin koki, ettei digiosaaminen ollut vielä riittävällä tasolla. Digitalisaation hidasteiksi koettiin ennemmin henkilöstöön ja talouteen liittyvien resurssien kuin oppimisen innostuksen puute.

Digikotoutumisen näkökulmasta on erittäin tärkeää muistaa, että välttämättömät digitaaliset palvelut ovat usein ensikosketus suomalaiseen yhteiskuntaan. Luottamuksen ja osallisuuden kokemuksen rakentaminen alkavat heti, jos apuna on chattibotin sijaan empaattinen ja kärsivällinen henkilökohtainen ohjaus. Maahan muuttaneiden kanssa toimivien järjestöjen palvelujen digitalisoituminen edistää myös asiakkaiden digiosaamista.

Toisaalta keskeisten yhteiskunnallisten digipalveluiden jatkuva muuttuminen koettiin ylimääräisenä, ulkopuolelta tulevana digikuormituksena. Kartoituksessa selvisi, että yli puolet järjestöjen antamasta digituesta on ns. piilodigitukea. Eli ei-suunniteltua, ja varsinaisen toiminnan seurannan ulkopuolella olevaa toimintaa, joka tuottaa merkittävästi lisätyötä pienille järjestöille.

Digitaalisen esteettömyyden eli saavutettavuuden toteuttaminen, joka on lain mukainen velvoite monelle järjestölle, tuotti myös omat haasteensa. Esimerkiksi tieto aiheesta ei ole kovin saavutettavaa, koska ohjeet on ilmaistu haastavalla suomen kielellä. Useat kieliversiot ja kulttuurisensitiivisten näkökulmien huomioiminen hankaloittavat saavutettavien verkkosivujen toteuttamista.

Miten digikotoutumista voi edistää?

MoniDigi-kartoitus tarjoaa kaikille asiakaspalvelua tekeville ja digitukea antaville toimijoille merkittävää tietoa toiminnan kehittämiseksi ja kulttuurisen saavutettavuuden edistämiseksi. Esimerkiksi digiosaamiseen liittyviä koulutuksia tulisi olla tarjolla muillakin kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi.

Lisäksi kartoitus kannustaa seuraaviin toimiin:

  • Osallista monikulttuuristen ja palveluohjausta antavien järjestöjen edustajia palveluiden suunnitteluvaiheisiin.
  • Hyödynnä monikulttuuristen järjestöjen kulttuurisensitiivistä osaamista ja laaja-alaista kokemusta kotoutumisen haasteista.
  • Käytä kääntäjän lisäksi kulttuuritulkkia monikielisen materiaalin ja aineistojen tuottamisessa.
  • Tarjoa selkokielinen versio digitaalisista materiaaleista.

Lisää tietoa monikulttuuristen järjestöjen digitukea tarjoavasta, Monihelin koordinoimasta DigiUp-hankkeesta löytyy DigiUp-hankkeen verkkosivulta. MoniDigi-kartoituksen yhteenveto julkaistaan myöhemmin.