Siirry sisältöön
Uutiset
Uutinen
Julkaistu 12.01.2024

Kysely paikallisesta kansalaistoiminnasta, yhteistyöstä ja kriisinkestävyydestä

Kriisit ja häiriötilat kohdataan aina paikallisesti ihmisten omissa elinympäristöissä, yhteisöissä ja rakenteissa. Siksi niihin varautuminen, niiden keskellä toimiminen ja niistä oppiminen tapahtuvat eri tavoilla erilaisilla alueilla.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke selvittää nyt kyselyllä, millaisia alueellisia eroja kansalaistoiminnassa, sen edellytyksissä ja sen luomassa kriisinkestävyydessä Suomessa on. Kysely selvittää myös kansalaisyhteiskunnan ja viranomaistahojen yhteistyötä.

Kyselyyn voi vastata yhteisön, organisaation tai yksikön (esim. paikallisyhdistys, kunta) näkökulmasta, sekä ihmisen omien näkemysten ja käsitystesten perusteella. Kyselyn vastaajiksi kutsutaan laajasti erilaisia toimijoita kuten järjestöjä, uskonnollisia yhteisöjä, vapaan kansalaistoiminnan edustajia ja paikallista ja alueellista toimintaa tuntevia julkisen hallinnon edustajia.

Kysely kohdistuu paikalliseen kansalaistoimintaan eli sellaiseen, joka tapahtuu maakunnassa tai sitä paikallisemmalla tasolla kuten tietyn kaupungin, kaupunginosan tai kylän alueella. Vastaja voi itse määritellä, millaisella aluetasolla hänen edustamansa yhteisö tai organisaatio lähinnä toimii.

Kysely tuottaa tietoa hankkeen tutkimukseen, jonka tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa kansalaisyhteiskunnan ja sen toimijoiden merkitys kansalliselle resilienssille. Kyselyn tuloksia käytetään kansalaistoiminnan tukemista ja yhteistyötä koskevien suositusten muodostamiseen ja onkin tärkeää, että kyselyyn saadaan vastauksia erilaisilta toimijoilta ja eri osista maata.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. Kyselyihin voi vastata 31.1.2024 asti.

Tutkimuksen taustoista on tietoa blogissa.

Kyselystä vastaavat Pasi Mäenpää (pasi.maenpaa@helsinki.fi, p. 050 437 0178) ja Henrietta Grönlund (henrietta.gronlund@helsinki.fi) Helsingin yliopistosta.

 Kyselyn tietosuojaseloste