Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Varsinais-Suomen liitto / AKKE

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön päätösten mukaisesti koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin sekä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen.

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompiahankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

  • perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja 
  • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai 
  • edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, seudulliset kehittämisyhtiöt ja järjestöt.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Kehittäminen ja kokeilu
Työllistäminen