Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Tampereen kaupunki / Nuorisotakuuavustus

Nuorisotakuuavustusta voidaan myöntää toimintaan, joka edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Kaupunginvaltuuston osoittamalla erityismäärärahalla tuetaan nuorisotakuun tavoitteiden toteutumista. Avustettavan toiminnan tulee olla Tampereen strategian 2030 mukaista.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti kolmannen sektorin toteuttamiin hankkeisiin.

Avustus voi toimia hankkeiden siemenrahoituksena tai perusrahoituksena uusien nuorisotakuuta toteuttavien palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin. Avustusta ei ole tarkoitettu toiminnan jatkuvaan rahoittamiseen.

Hankkeen tulee täydentää julkista palvelutarjontaa ja palvella nuoria matalalla kynnyksellä. Avustusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan rahoittamiseen. Avustuksen myöntämisen perusteina ovat muun muassa toiminnan uutuusarvo, ilmiölähtöisyys ja vaikuttavuuden seurantatavat.

Suunniteltu toiminta tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen sekä Nuorten talo Ohjaamon kanssa. Toimintasuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, miten asiakkaiden ohjautuminen hankkeeseen ja toiminnan juurruttaminen on suunniteltu toteutettavan.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Kaupungit (6 suurinta)
Asiasanat:
Kaupungit
Koulutus ja osaaminen
Nuoret
Syrjäytymisen ehkäisy
Työllistäminen