Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Pohjoismainen kulttuuripiste / Norden 0–30 -tukiohjelma

Ohjelman tavoitteena on tukea lasten ja nuorten omia projekteja sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan järjestäytyä, vaikuttaa ja osallistua poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuurialan toimintaan. Tukiohjelman kohderyhmänä ovat lapset ja enintään 30-vuotiaat nuoret.

Tukea voi hakea projektille tai verkostolle, joka koostuu sosiaalisesta, poliittisesta tai kulttuurialan toiminnasta ja johon lapset ja nuoret ovat sitoutuneet niin, että he ovat aktiivisesti mukana prosesseissa ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Projektin tulee aina kannustaa demokraattiseen osallistumiseen ja varmistaa, että siinä mukana olevat lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan.

Projektiin voi kuulua esimerkiksi:

  • Verkostoja – joko yksittäisen verkostotapahtuman tai niiden sarjan: tapaamisia, kokouksia, työpajoja, leirejä, kursseja tai muita tapahtumia, jotka vahvistavat kumppanuutta, tarjoavat mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia sekä jakaa vaikuttamistyöhön käytettäviä voimavaroja.
  • Tuotantoa: prosesseja, kampanjoita tai tiedotusmateriaalia, menetelmämateriaalia, raportteja, digitarinoita tai taideteoksia, joiden tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta ja oikeutta osallisuuteen ja vaikuttamiseen.

Tukea myönnetään organisaatioille, ryhmille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille tai verkostoille.

Norden 0-30 tukee hankkeita, joihin kuuluu osallistujia kahdesta (2) tai kolmesta (3) Pohjoismaasta.

Hakijan on asuttava Pohjoismaissa.

Hakijan ei tarvitse itse olla nuori mutta hänen on edustettava toimintaa, jossa lapset ja nuoret ovat mukana tai toimijoilla on kokemuksia lasten ja nuorten osallistamisesta.

Erityinen painoarvo annetaan sille, että projektiin kuuluu yhteistyötä Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin tai Pohjoiskalotin kanssa. Tässä yhteydessä Pohjoiskalotti käsittää Norlannin läänin, Tromssan läänin ja Finnmarkin läänin Norjassa; Norrbottenin läänin Ruotsissa ja Lapin läänin Suomessa.

Lisäksi hankkeeseen voi sisältyä yhteistyötä Viron, Latvian, Liettuan ja Luoteis-Venäjän kanssa. Tässä yhteydessä Luoteis-Venäjään lasketaan Arkangelin alue, Kaliningradin alue, Leningradin alue, Murmanskin alue, Pihkovan alue, Karjalan tasavalta sekä Pietarin kaupunki.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Säätiöt ja rahastot
Asiasanat:
Ahvenanmaa
Aktiivinen kansalaisuus
Färsaaret
Grönlanti
Islanti
Julkaisut ja materiaalit
Kansainvälisyys
Lapset
Latvia
Leirit
Liettua
Norja
Nuoret
Pohjoismaat
Ruotsi
Tanska
Tapahtumat ja tilaisuudet
Venäjä
Viro
Yhteistyöhankkeet
Ympäristö ja kestävä kehitys