Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Pohjois-Savon liitto / Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitus on pohjoissavolaisten kuntien rahoitusta. Tukea voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä muille vastaaville organisaatioille, mikäli hanke kohdistuu joko kokonaan tai osittain Pohjois-Savoon.

Kansallista rahoitusta haetaan Pohjois-Savon liiton hakulomakkeella. Tukea voi hakea jatkuvasti.

Pohjois-Savon kehittämisrahastosta voi hakea tukea alueelliseen kehittämishankkeeseen. Hankkeet voivat olla tutkimus-, tuotekehittely-, markkinointi- tai koulutushankkeita sekä kokeilutoimintaa. Rahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet.

Lisäksi Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta voi hakea osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) EU:n erillisohjelmahankkeissa, maakunnan kannalta merkittävissä EU:n rakennerahastohankkeissa, Manner-Suomen maaseutuohjelmahankkeissa sekä maakunnan kehittämisrahalla toteutetuissa ohjelmissa ja hankkeissa, mutta ei kuitenkaan investointihankkeissa.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Innovaatiot
Kansainvälisyys
Kehittäminen ja kokeilu
Koulutus ja osaaminen