Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Pohjois-Savon liitto / Kansallinen rahoitus

Hankkeiden tulee tukea maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteuttamista.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)

AKKE-rahoituksella tuetaan kehittämishankkeita, joilla edistetään Uuden kasvusuunnitelmaa ja maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttamista.

Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan elpymissuunnitelma. Se on maakunnan yhteinen tahdonilmaus niistä toimenpiteistä, joilla torjutaan koronaepidemian haitallisia vaikutuksia, edistetään nopeaa palautumista sekä luodaan uutta kasvua ja kilpailukykyä. AKKE-hankkeilla vahvistetaan maakunnan elinkeinoelämän, kuntien ja sidosryhmien uudistumista ja elinvoimaa. AKKE-rahoitus soveltuu hyvin pienimuotoisille kehittämishankkeille, esimerkiksi selvityksille sekä uusien toimintamallien pilotoinneille tai kokeiluille.

Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia ja nopeasti käynnistettäviä kehittämishankkeita. Lisäksi huomioidaan hakemusten laatu ja tulosten hyödynnettävyys.Tuensaajina voivat olla mm. kehitysyhtiöt, kunnat, järjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Maakuntaliitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitus on pohjoissavolaisten kuntien rahoitusta.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet.

Lisäksi kehittämisrahaston rahoitusta voi hakea osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) EU:n erillisohjelmahankkeissa, maakunnan kannalta merkittävissä EU:n rakennerahastohankkeissa, Manner-Suomen maaseutuohjelmahankkeissa, mutta ei investointihankkeissa.

Avustuksia voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä muualla oleville edellä mainituille organisaatioille, mikäli hanke kohdistuu joko kokonaan tai osittain Pohjois-Savon alueeseen.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Innovaatiot
Kansainvälisyys
Kehittäminen ja kokeilu
Koulutus ja osaaminen