Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta / Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Avustukset on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä. Avustus on tarkoitettu ammattimaisesti toteutettuihin hankkeisiin tai toimintaan, ei harrastustoimintaan.

Avustuksilla voidaan tukea:
a) valtakunnallisten vammaisjärjestöjen ja –yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa.
Etusija annetaan hankkeille, jotka luovat uudenlaisia toimintamalleja ja/tai perustuvat vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen keskinäiseen yhteistyöhön. Myös vammaisyhteisöjen ja taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhankkeisiin voidaan myöntää tukea.

Avustuksilla voidaan myös tukea:
b) taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantavia hankkeita ja toimintaa sekä selvityshankkeita.

Hakijoina voivat tällöin olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat: esimerkiksi taide- ja kulttuurilaitokset sekä -tapahtumat. Etusija annetaan laajemmille yhteistyöhankkeille. Tukea voidaan myöntää myös taide- ja kulttuurilaitosten ja muiden kulttuurialan toimijoiden saavutettavuuskartoituksiin ja -suunnitelmiin.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat
Asiasanat:
Kulttuuri ja taide
Vammaiset
Yhteistyöhankkeet