Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta / Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä. Avustus on tarkoitettu ammattimaisesti toteutettuihin hankkeisiin tai toimintaan, ei harrastustoimintaan.

Avustuksia voivat hakea siirtolaistaustaisten ja kulttuurivähemmistöjen yhteisöt kulttuuritoimintaansa, mutta myös muut yhteisöt toimintaan, joka edistää kulttuurista moninaisuutta ja rasisminvastaisuutta.

Avustuksilla voidaan tukea:
• kulttuurista moninaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävää toimintaa ja projekteja
• siirtolaistaustaisten ja kulttuurivähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa sekä taide- ja kulttuuriprojekteja
• rasisminvastaisuutta edistävää toimintaa ja projekteja
• maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin
• kulttuurivähemmistöjen oman identiteetin vaalimista
• kulttuurivähemmistöjen ja valtaväestön yhteyksien edistämistä.

Avustuksia ei ole tarkoitettu maahanmuuttajien kotoutumista yleisesti edistävään projekteihin tai toimintaan (kuten suomen kielen kursseihin tai työllistymisen edistämiseen) eikä uskonnon harjoittamiseen.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat
Asiasanat:
Kotouttaminen
Kulttuuri ja taide
Maahanmuuttajat
Monikulttuurisuus
Rasismin vastaisuus