Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Oulun kaupunki / Järjestöavustukset

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tekee monimuotoista yhteistyötä järjestöjen kanssa. Hyvinvointipalvelut muun muassa myöntää järjestöavustuksia, toimii järjestöjen yhteisissä verkostoissa aktiivisesti, kerää järjestöiltä kokemustietoa hyvinvointikertomukseen ja antaa lausuntoja eri tahoille järjestöjen hankkeista ja projekteista.

Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia Oulussa toimiville järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Avustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja korkeintaan haettu määrä. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan merkitys hyvinvointipalveluille ja kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan yhteiskunnalliseen ja ajankohtaiseen merkitykseen kaupungin ylläpitämän toiminnan tukena.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Kaupungit (6 suurinta)
Asiasanat:
Aktiivinen kansalaisuus
Kaupungit
Syrjäytymisen ehkäisy
Terveys ja hyvinvointi