Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

OKM / Yleisavustukset naisjärjestöille, opintokeskusta ylläpitäville järjestöille, vapaan sivistystyön keskusjärjestöille ja eräille muille järjestöille

Avustus on yleisavustus opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan, vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja eräiden muiden järjestöjen sivistystoimintaan. Naisjärjestöjen toimintaan tarkoitetut avustukset myönnetään eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisesti Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:lle, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:lle sekä Monika-Naiset liitto ry:lle.

Avustusta voidaan myöntää toimintaan, joka kohdentuu pääasiassa aikuisiin ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osaston toimialaan. Naisjärjestöjen avustukset myönnetään ko. lain mukaisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistämiseen.

Avustuksilla edistetään sivistys- ja kulttuuritoimintaa, vapaata sivistystyötä edustavien järjestöjen toimintaedellytyksiä, sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhteiskunnallista vaikuttamista ja aktiivista kansalaisuutta.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Asiasanat:
Aktiivinen kansalaisuus
Kansanvalistus ja sivistystyö
Koulutus ja osaaminen
Kulttuuri ja taide
Naiset
Tasa-arvo