Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

OKM / Suomi-Seura / Avustukset ulkosuomalaisten kulttuuri- ja harrastustoiminnan tukemiseen

Suomi-Seura jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä avustuksia kerran vuodessa.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kriteereitä ja ehtoja.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • pääasiallisesti ulkosuomalaisjärjestöjen tapahtumien järjestelykuluihin
  • ulkosuomalaisjärjestöjen ja Suomi-koulujen yksittäisiin hankkeisiin ja projekteihin
  • ulkosuomalaisten harrasteryhmien, kuten esim. harrastajateattereiden ja tanhuryhmien ohjaajien koulutukseen sekä laite- ja materiaalihankintoihin
  • Suomi-koulujen laite- ja materiaalihankintoihin
  • kerhotilojen korjaus- ja kalustuskuluihin sekä laitehankintoihin. Tilojen korjauskuluihin myönnetään tukea enintään kolmena perättäisenä vuotena.
  • Suomi-koulujen ja ulkosuomalaisjärjestöjen perustamiskuluihin
  • tapauskohtaisesti yhdistyksen tekemiin paikallisiin tutustumisretkiin
  • rajoitetusti Suomesta matkustavien esiintyjien matka- ja majoituskuluihin.
Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Asiasanat:
Julkaisut ja materiaalit
Kansainvälisyys
Kulttuuri ja taide
Tapahtumat ja tilaisuudet