Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

OKM / Erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen

Erityisavustus on tarkoitettu jatkuvan oppimisen hankkeisiin, joilla vastataan osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä sekä hankkeisiin, joilla tuetaan maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa ja parannetaan maahanmuuttajavanhempien kielitaitoa ja perustaitoja.

Avustuksilla tuetaan työllisyysasteen nostamista ja vastataan osaajapulaan seuraavilla nopeavaikutteisilla toimenpiteillä:

1. Kehitetään ja pilotoidaan ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta
2. Toteutetaan lyhytkestoisia koulutuksia korkeakouluissa
3. Parannetaan työllistyvyyttä nopeavaikutteisilla koulutuksilla vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
4. Tuetaan maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa
5. Parannetaan maahanmuuttajavanhempien suomen/ruotsin kielen taitoa ja perustaitoja

Avustusta voidaan myöntää korkeakouluille, koulutuksen järjestäjille ja ylläpitäjille.

Määrärahoja suunnataan koulutushankkeisiin sekä ohjaus- ja tukitoiminnan hankkeisiin, jotka nostavat työllisyysastetta, tukevat koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista ja/tai helpottavat osaavan työvoiman saamista toimialoilla, joilla on työvoimapulaa.

Lisäksi hankkeilla tuetaan työllisyyden kuntakokeilua. Kuntakokeilun tueksi luodaan alueille kuntien, koulutuksen järjestäjien ja ylläpitäjien, korkeakoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön, työhallinnon ja alueen työ- ja elinkeinoelämän yhteistyörakenteita, joiden tarkoituksena on varmistaa työllistymisen kannalta tehokkaan koulutuksen saatavuus. Tavoitteena on, että avustusta saavat hankkeet osallistuvat alueen yhteistyörakenteisiin.

Avustusta myönnetään kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan ja hankkeisiin, joilla parannetaan maahanmuuttajavanhempien kielitaitoa, perustaitoja ja työllistymismahdollisuuksia.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Asiasanat:
Kansanvalistus ja sivistystyö
Kotouttaminen
Koulutus ja osaaminen
Maahanmuuttajat
Työllistäminen