Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

OKM / Erityisavustukset vapaan sivistystyön järjestöille, neuvontajärjestöille sekä eräille muille järjestöille

Valtionavustusta voidaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myöntää kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeista aiheutuvien suunnittelu-, käynnistämis- ja toteuttamismenojen sekä kansainväliseen yhteystyöhön liittyvien menojen maksamiseen.

Kehittämisavustuksilla edistetään hallitusohjelman toimeenpanoa, vapaan sivistystyön tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumista sekä omaehtoista vapaatavoitteista oppimista.

Avustuksen hakijoina voivat olla vapaan sivistystyön valtakunnalliset järjestöt, kotitalousneuvontajärjestöt, käsi- ja taideteollisuusjärjestöt sekä muut valtakunnalliset järjestöt, jotka saavat opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta valtion talousarvion momentilta 29.10.51 (valtionavustus järjestöille).

Verkko-osoite
Luokitukset:
Ministeriöt
Asiasanat:
Aikuiskoulutus
Kansainvälisyys
Kansanvalistus ja sivistystyö
Kehittäminen ja kokeilu
Koulutus ja osaaminen
Kulttuuri ja taide
Kädentaidot
Neuvonta ja valistus
Tutkimus