Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Kymenlaakson liitto / Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha (MOKRA)

Rahoituksen kohdentamisessa painotetaan hankkeita, jotka

  • tukevat elinkeinoelämän ja työllisyyden elpymistä koronapandemian vaikutuk­sista
  • edistävät hiilineutraaliutta ja resurssitehokkuutta
  • edistävät digitalisaatiota ja teknologista osaamista
  • vahvistavat elinkeinoelämän ja tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden välistä yh­teistyötä

Erityisesti haetaan pilotointi-, kokeilu- ja valmisteluhankkeita, joilla edistetään Ky­menlaakson selviytymissuunnitelmassa ja kestävän kasvun ohjelmassa esille nos­tettujen isojen hankkeiden/hankekokonaisuuksien toteutumista.

Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Digitaalisuus ja tietoyhteiskunta
Kehittäminen ja kokeilu
Työllistäminen
Yhteistyöhankkeet
Ympäristö ja kestävä kehitys