Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Euroopan unionin Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman perimmäisenä tavoitteena on, että kaikki voivat tuntea Euroopan unionin omakseen. Kansalaisten Eurooppa -ohjelma edistää suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa. Ohjelma rohkaisee eurooppalaisia toimielimiä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Ohjelmasta myönnetään neljää erilaista hanketukea:

• Eurooppalainen muistiperintö
• Town Twinning
• Kuntien yhteistyöverkostot
• Kansalaishankkeet

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua:

• kunnat ja maakunnat ja niitä edustavat järjestöt
• kansalaisopistot, kirjastot, museot
• oppilaitokset
• EU-politiikan tutkimusorganisaatiot ja ajatushautomot
• kansalaisyhteiskunnan toimijat kuten esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja ammatilliset järjestöt sekä seurakunnat

Kaikkien tuettavien hankkeiden on liityttävä kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteisiin. Etusija annetaan hankkeille, joiden tavoite liittyy myös ohjelman vuotuisiin painopisteisiin. Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla on kolmenlaisia tavoitteita joiden tulee näkyä hankkeissa: yleiset tavoitteet, erityistavoitteet ja hanketyyppien vuosittaiset painopisteet.

Yleiset tavoitteet:

• Parannetaan kansalaisten tietämystä Euroopan unionista, sen historiasta ja monimuotoisuudesta.
• Edistetään Euroopan kansalaisuutta ja parannetaan unionin tason kansalaisvaikuttamisen ja demokraattisen osallistumisen edellytyksiä.

Erityistavoitteet:

• Tietoisuuden lisääminen Euroopan muistiperinnöstä ja yhteisestä historiasta, EU:n arvoista sekä unionin päämääristä edistämällä kansalaiskeskustelua ja verkostoitumista.
• Demokraattiseen toimintaan osallistumiseen ja kansalaisvaikuttamiseen kannustaminen Euroopan unionin tasolla lisäämällä tietoa Euroopan unionin päätöksentekoprosessista. Ohjelman hankkeiden avulla halutaan myös lisätä eurooppalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Euroopan unioni
Opetushallitus
Asiasanat:
Aktiivinen kansalaisuus
Euroopan yhdentyminen
Kansainvälisyys
Monikulttuurisuus
Yhteistyöhankkeet