Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Helsingin kaupunki / Taide- ja kulttuuriavustukset

Kenelle: Taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille ja asukkaille. Toiminta-avustuksia myönnetään ainoastaan helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille. Projektiavustuksia voivat hakea rekisteröityneiden toimijoiden lisäksi rekisteröimättömät työryhmät ja yksityishenkilöt.

Mihin tarkoitukseen: Helsingissä tapahtuvaan yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen.​

Rajaus: Avustuksilla tuetaan Helsingissä tapahtuvaa yleisölle avointa taide- ja kulttuuritoimintaa, joten avustuksia ei myönnetä seuraaviin:​

 • pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan ​
 • suljettuihin tilaisuuksiin (erityiskohderyhmien kohdalla voidaan tukea myös vain rajatulle joukolle avointa toimintaa). ​
 • tallenteisiin tai julkaisuihin, kuten kirjoihin, levyihin, elokuvatuotantoihin, peleihin, opinnäytetöihin yms. ​
 • mediajulkaisutoimintaan, kuten lehti-, tv- tai radiotoimintaan, nettisivuihin, some-kanaviin yms. ​

Avustuksia ei myöskään myönnetä:​

 • uskonnollisiin tai puoluepoliittisiin tilaisuuksiin ​
 • esitelmiin, luentoihin tai seminaareihin ​
 • aikuisten harrastus- ja kerhotoimintaan ​
 • opintotoimintaan tai kursseihin ja leireihin
 • kilpailutoimintaan ​
 • yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin ​

Avustuksella tuetaan ensisijassa näiden periaatteiden mukaista toimintaa, mutta muunkinlainen toiminta voidaan huomioida täydentävänä toimintamuotona. ​

Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset (1.6.2022 alkaen). Näiden ehdot on esitelty alla. Lajeilla on myös keskenään erilaiset hakemuslomakkeet, pakolliset liitteet, käytön ehdot ja maksuaikataulut.​

Toiminta-avustukset ​

 • Helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, joiden toiminta on jatkunut rekisteröityneenä vähintään yhden tilivuoden.
 • Koko vuoden toimintaan. ​
 • Avustettavan taide- ja kulttuuritoiminnan tulee muodostaa keskeinen osa hakijan koko toiminnasta tai olla selkeästi eroteltavissa tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. ​
 • Avustusta haetaan erikseen ilmoitettavien hakuaikojen mukaisesti seuraavalle vuodelle. ​
 • Toiminta-avustuksia voidaan myöntää myös monivuotisina. Nelivuotiskaudella 2023-2026 monivuotisia toiminta-avustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröityneille esittävän taiteen ja musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä oleville taide- ja kulttuuriyhteisöille. Lue lisää

Projektiavustukset​

 • Rekisteröityneille toimijoille, rekisteröitymättömille työryhmille ja yksityishenkilöille. ​
 • Projektitoimintaan. ​
 • Avustusta haetaan jatkuvassa haussa pääasiassa kuluvalle vuodelle. Hakijan on kuitenkin syytä huomioida käsittelyaikataulut.

Avustusrahoitus Alppipuiston tapahtumakokonaisuudelle

Alppipuistossa on perinteisesti järjestetty kesäisin viikonlopuille sijoittuva musiikkipainotteinen tapahtumakokonaisuus. Helsingin kaupunki osallistuu kokonaisuuteen avustusrahoituksella. Lue lisää

Hakijan on tehtävä hakemus määräaikaan mennessä Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa. Tarkista hakuajat täältä.  Taide- ja kulttuuriavustusta ei myönnetä takautuvasti hakemuksen jättämisestä. Haettavan avustuksen määrä tulee suhteuttaa toiminnan laajuuteen. Ennen hakemuksen tekemistä on hyvä tutustua avustusten arviointiperusteisiin. Kaikkien arviointiperusteiden ei tarvitse täyttyä, jotta avustusta voidaan myöntää, mutta avustamista ja avustustasoa arvioidaan suhteessa perusteisiin.

Tapahtumajärjestäjälle

Palkkaa nuoria avuksi tapahtumiin Job’d-mallin kautta. Tapahtumajärjestäjälle lisätyövoima on maksutonta.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Kaupungit (6 suurinta)
Asiasanat:
Kaupungit
Koulutus ja osaaminen
Kulttuuri ja taide
Tapahtumat ja tilaisuudet